Get Adobe Flash player

Badania statutowe

 • Smyczek, S., 2011. Zachowania kobiet na rynku usług finansowych. Katowice: UE.
 • Smyczek, S., 2010. Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu gospodarczego. Katowice: UE.
 • Smyczek, S., 2009. Zachowania finansowe konsumentów poza rynkiem usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2008. Modele zachowań finansowych konsumentów. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2007. Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań finansowych konsumentów. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2006. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2005. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2004. Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej konsumentów indywidualnych w Polsce w latach 1989-2002. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2003. Uwarunkowania zewnętrzne zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2002. Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2001. Badania satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2000. Decyzje konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1999. Lojalność konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1998. Kształtowanie się poziomu i struktury konsumpcji usług bankowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1997. Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1996. Badania skuteczności działań promocyjnych polskich banków. Katowice: AE.