Get Adobe Flash player
 • Smyczek, S. 2014. Etyczne zachowania konsumentów jako przejaw unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych. Katowice: UE.
 • Smyczek, S. 2013. Wirtualizacja a domocentryzm w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Katowice: UE.
 • Smyczek, S. 2012. Prosumpcja jako przejaw unowocześniania konsumpcji na rynku usług finansowych. Katowice: UE.
 • Smyczek, S., 2007. Zarządzanie majątkiem w gospodarstwach domowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2006. Wartość dla klientów a ich zachowania nabywcze na rynku usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2005. Zjawisko podwójnego ryzyka na rynku usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2004. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2003. Postawy konsumentów indywidualnych wobec zaciągania zobowiązań finansowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2002. Postawy polskich konsumentów wobec oszczędzania – cele i skłonność do oszczędzania. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2001. Cele i aspiracje ekonomiczne polskich gospodarstw domowych. Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1998. Zachowania rynkowe konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Katowice: AE.