Get Adobe Flash player

Granty krajowe

  • Smyczek, S. Patoglogie w zachowaniach konsumentów – typologia, modele – grant NCN, 2014-2016
  • Hat, A., Smyczek, S., Etnocentryzm konsumencki na rynku usług; grant promotorski A. Hat; 2012-2014
  • Matysiewicz, J., Babińska, D., Smyczek, S. Rozwój sektora usług profesjonalnych – umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy; grant NCN J. Matysiewicz; 2011-2013
  • Smyczek, S., 2011. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: UE (grant MNiSW w latach 2009-2011)
  • Bilińska-Reformat, K., 2008. Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian. Katowice: AE (grant MNiSW w latach 2005-2008)
  • Smyczek, S., 2005. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: AE (grant MNiSW w latach 2003 –2005)
  • Kieżel, E. (red.), 2004. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: PWE (grant MNiSW w latach 2002-2004)
  • Smyczek, S., 1999. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Katowice: AE (grant KBN w latach 1998-1999)