Get Adobe Flash player

Zainteresowania naukowe

  • Zachowania konsumentów, w szczególności na rynku usług finansowych, medycznych i profesjonalnych
  • Modele zachowań konsumentów
  • Lojalność konsumentów i programy lojalnościowe
  • Racjonalność zachowań rynkowych konsumentów i jej mierniki
  • Typologia konsumentów i ich zachowań
  • Ochrona interesów konsumenta
  • Międzynarodowe porównania konsumpcji
  • Relacje konsumentów z przedsiębiorstwami i instytucjami rynkowymi