Get Adobe Flash player

Biogram

WykształcenieSlawomir Smyczek

 • 2014 – profesor nauk ekonomicznych
 • 2008 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • 2000 – doktor nauk ekonomicznych – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • 1996 – magister ekonomii –  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Zajmowane stanowiska

 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Pełnione funkcje

 • Od 2013 Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu Uniwersytetu Ekonomiczne w Katowicach
 • Od 2012 Wiceprezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego DUKENET
 • Od 2011 Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • 2009-2012 Przewodniczący Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • 2008-2012 Pełnomocnik Rektora ds. Studiów i Studentów Zagranicznych
 • 2008-2012 członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • Od 2008 członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Economics and Management Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 2005-2008 Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 2005-2008 oraz 2008-2012 członek Senackiej Komisji Programów Nauczania i Dydaktyki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • 2002-2005 członek Senackiej Komisji ds. Dyscyplinarnych Studentów Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Doświadczenie biznesowe

 • 2007-2009 Sekretarz Rady Nadzorczej Futuria Sp. z o.o. w Katowicach
 • 2006-2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Azoty-Adipol S.A. w Chorzowie
 • 2006-2008 Sekretarz Rady Nadzorczej  Aster ZAK Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
 • 1996-2000 Specjalista ds. Promocji w Banku Śląskim w Katowicach S.A.

 
Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Od 2012 Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (członek Komisji Rewizyjnej)
 • Od 2011 MAG Scholars (Nowa Zelandia)
 • Od 2009 Academy of International Business (Stany Zjednoczone)
 • Od 1998 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Odznaczenia państwowe

 • 2012 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • 2007 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2005 Brązowy Krzyż Zasługi

Nagrody

 • 2010 nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną
 • 2008 nagroda JM Rektora AE w Katowicach Jakość, aplikacyjność i międzynarodowe znaczenie prac badawczych
 • 1995-1996 stypendium Ministra Edukacji Narodowej