Get Adobe Flash player

Statutory research

 • Smyczek, S. 2014. Etyczne zachowania konsumentów jako przejaw unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych (Ethical consumer behavior as way of consumption modernization on financial markets). Katowice: UE.
 • Smyczek, S. 2013. Wirtualizacja a domocentryzm w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (Virtualization and cocooning in consumer behavior on financial markets). Katowice: UE.
 • Smyczek, S. 2012. Prosumpcja jako przejaw unowocześniania konsumpcji na rynku usług finansowych (Prosumption as way of consumption modernization on financial services market). Katowice: UE.
 • Smyczek, S., 2011 Zachowania kobiet na rynku usług finansowych (Women behavior on financial services market). Katowice: UE.
 • Smyczek, S., 2010 Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu gospodarczego (Customer financial behavior in light of global economic crisis). Katowice: UE.
 • Smyczek, S., 2009. Zachowania finansowe konsumentów poza rynkiem usług finansowych (Customer financial behavior beyond financial services market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2008. Modele zachowań finansowych konsumentów (Models of customer financial behavior). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2007. Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań finansowych konsumentów (Methodological aspects of creation models of customer financial behavior). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2006. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych (Customer protection on financial services market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2005. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych (Customer ethnocentrism on financial services market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2004. Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej konsumentów indywidualnych w Polsce w latach 1989-2002 (Diversification of economical situation of individual customers in Poland between 1989 and 2002). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2003. Uwarunkowania zewnętrzne zachowań konsumentów na rynku usług finansowych (External conditions of customer behavior on financial services market) . Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2002. Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001 (Savings of Polish households between 1991 and 2001). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2001. Badania satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Individual customers satisfaction research on banking market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 2000. Decyzje konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Individual customer decisions on banking market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1999. Lojalność konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Customer loyalty on banking market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1998. Kształtowanie się poziomu i struktury konsumpcji usług bankowych (Development of level and structure of banking services consumption). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1997. Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Determinants of customer behavior on banking market). Katowice: AE.
 • Smyczek, S., 1996. Badania skuteczności działań promocyjnych polskich banków (Efficiency research of Polish banks’ promotional activity). Katowice: AE.