Get Adobe Flash player

Individual research

  • Smyczek, S., 2007. Zarządzanie majątkiem w gospodarstwach domowych (Assets management by households). Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 2006. Wartość dla klientów a ich zachowania nabywcze na rynku usług finansowych (Value for clients and their buying behavior on financial services market). Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 2005. Zjawisko podwójnego ryzyka na rynku usług finansowych (Double jeopardy effect on financial services market). Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 2004. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych (Individual customer typology on financial services market). Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 2003. Postawy konsumentów indywidualnych wobec zaciągania zobowiązań finansowych (Individual customers attitudes toward financial commitments) . Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 2002. Postawy polskich konsumentów wobec oszczędzania – cele i skłonność do oszczędzania (Attitudes of Polish customers toward savings – goals and propensity to save) . Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 2001. Cele i aspiracje ekonomiczne polskich gospodarstw domowych (Goals and aspirations of Polish households) . Katowice: AE.
  • Smyczek, S., 1998. Zachowania rynkowe konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Market behavior of individual customers on banking market). Katowice: AE.