Get Adobe Flash player

National grants

  • Smyczek, S. Patoglogie w zachowaniach konsumentów – typologia, modele  (Pathologies in consumers behavior – typology, models) – grant of NCN; leader; 2014-2016
  • Hat, A., Smyczek, S., Etnocentryzm konsumencki na rynku usług (Consumer ethnocentrism on services market) – Ph.D. grant of NCN for A. Hat; 2012-2014
  • Matysiewicz, J., Babińska, D., Smyczek, S. Rozwój sektora usług profesjonalnych – umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy (Development of professional services sector – internationalization, networking and diffusion of knowledge) – joint grant of NCN for J. Matysiewicz; 2011-2013
  • Smyczek, S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych (New trends in consumer behavior on financial services market) – individual grant of MNiSW for S. Smyczek; 2009-2011
  • Bilińska-Reformat, K. et al., Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (Relations of market entities terms of changes) – joint grant of MNiSW for K. Bilińska-Reformat; 2005-2008
  • Smyczek, S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych (Models of consumers behavior on financial services market) – individual grant of MNiSW for S. Smyczek; 2003 –2005
  • Kieżel, E. et al., Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów (Rationality of consumption and consumer behavior) – joint grant of MNiSW for E.Kiezel; 2002-2004
  • Smyczek, S., Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Individual customers typology on banking services market) – individual grant of KBN for S. Smyczek; 1998-1999