Get Adobe Flash player

Publications

1999

  • Smyczek, S., 1999. Metody i techniki aktywnej sprzedaży usług bankowych (Methods and techniques of proactive sales of banking services) . Marketing i Rynek, No. 4, p. 12-18.
  • Smyczek, S., 1999. Cross selling w banku (Cross selling in banks). Marketing w praktyce, No. 6 (28), p. 45-48.

1998

  • Smyczek, S., 1998. Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (Eng. Determinants of individual customer behavior on banking market). In: Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń,Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, p. 255-264.
  • Smyczek, S. 1998. Indywidualny konsument usług bankowych. AIDA, nr 8 (51), s. 18-20.
  • Smyczek, S., 1998. Rola i znaczenie informacji rynkowej oraz systemu informacji marketingowej w procesach decyzyjnych banków (Eng. Role and importance of market information and marketing information system in banks’ decision process). Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna w Katowicach, No. 2, p. 63-78.
  • Smyczek, S., 1998. Segmentacja konsumentów na rynku usług bankowych (Eng. Customer segmentation on banking market). In: Marketing 2001, Sopot: UG, p. 113-124.

1997

  • Smyczek, S., 1997. Polityka jakości w polskich bankach (Eng. Quality policy in Polish banks). Marketing i Rynek, No. 11, p. 15-18.

1996

  • Smyczek, S., 1996. Polityka dystrybucji w polskich bankach (Eng. Distribution policy in Polish banks). Zeszyty Naukowe GWSH, No. 2, p. 95-116.
  • Smyczek, S., 1996. Polityka produktu polskich banków (Eng. Product policy in Polish banks). In: Metody badań marketingowych, Kraków: AE, p. 582-590.