Get Adobe Flash player

Koło naukowe


Koło naukowe AwareNet Club przy Katedrze Badań Konsumpcji powstało w 2011 roku. Inicjatorami założenia Koła byli Dr Justyna Matysiewicz oraz Prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek (obecnie opiekun naukowy).

Koło zrzesza studentów zainteresowanych tematyką biznesu międzynarodowego chcących pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i konsumentów w środowisku wielokulturowym.
Członkowie Koła uczestniczą w zagranicznych projektach, a także sami organizują międzynarodowe przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym i naukowym, takie jak:

Na stronie internetowej Koła można znaleźć informacje o wynikach zrealizowanych projektów i aktualnie podejmowanych przedsięwzięciach.