Get Adobe Flash player

Projekty naukowe

  • Patoglogie w zachowaniach konsumentów – typologia, modele (grant NCN własny na lata 2014-2016 / kierownik)
  • Etnocentryzm konsumencki na rynku usług (grant NCN promotorski Agnieszki Lebiejko na lata 2012-2014 / promotor)
  • Rozwój sektora usług profesjonalnych – umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy (grant NCN własny Justyny Matysiewicz  na lata 2011-2013 / główny wykonawca)
  • Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych (grant MNiSW własny Sławomira Smyczka w latach 2009-2011 / kierownik)
  • Modele relacji jednostek ochrony zdrowia z pacjentami w otoczeniu wirtualnym (grant rektorski Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Justyny Matysiewicz w latach 2010-2011 / główny wykonawca)
  • Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (grant MNiSW własny Katarzyny Bilińskiej-Reformat w latach 2005-2008 / wykonawca)
  • Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych (grant MNiSW własny Sławomira Smyczka w latach 2003-2005 / kierownik)
  • Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów (grant MNiSW własny Ewy Kieżel w latach 2002-2004 / główny wykonawca)
  • Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych (grant KBN własny Sławomira Smyczka w latach 1998-1999 / kierownik)