Get Adobe Flash player

Publikacje po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

2007

 • Smyczek, S., 2007. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych. W: Kieżel, E., (red.). Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa: DIFIN, s. 130-158.
 • Smyczek, S., 2007. Kluby członkowskie jako narzędzie kształtowania lojalności konsumentów. Handel wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec, s. 199-204.
 • Smyczek, S., 2007. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący na europejskim rynku. W: Drabik, I. & Smyczek, S., (red.). Funkcjonowanie mikropodmiotów – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – na jednolitym europejskim rynku, Katowice: WSZMiJO, s. 45-76.
 • Smyczek, S., 2007. Kształtowanie indywidualnych ścieżek studiowania na kierunkach ekonomicznych. W: Żabiński, L. & Smyczek, S., (red.). Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania, Katowice: AE, s. 29-36.
 • Smyczek, S., 2007. Consumer attitudes to the phenomenon of money laundering. W: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wien:  Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 312-331.
 • Smyczek, S., 2007. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: AE, ss. 348.

2006

 • Smyczek, S., 2006. Metody badania lojalności konsumentów na europejskim rynku usług finansowych. W: Mazurek-Łopacińska, K., (red.). Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Wrocław: AE, s. 277-284.
 • Smyczek, S., 2006. Uwarunkowania i czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. W: Sobczyk, G., (red.). Zachowania podmiotów na rynku – aspekty marketingowe, Lublin: UMCS, s. 131-136.
 • Smyczek, S., 2006. Zjawisko podwójnego ryzyka na rynku usług finansowych. W: Kisperska-Moroń, D., (red.). Zarządzanie – kierunki badań, Katowice: CBiE AE, s. 332-346.
 • Smyczek, S. 2006. Phenomenon of double jeopardy on financial services market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (esd.) Marketing and Business Strategies for CEE, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 276-293.
 • Smyczek, S., 2006. Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 34-41.
 • Smyczek, S., 2006. Potrzeby finansowe konsumentów indywidualnych – rodzaje, hierarchia, charakterystyka. W: Milic-Czerniak, R., (red.). Zmiany zachowań podmiotów rynkowych, Katowice: WSZMiJO, s. 24-32.
 • Smyczek, S., 2006. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych. W: Kieżel, E., (red.). Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, Katowice: AE, s. 105-140.

2005

 • Madej, E. & Smyczek, S., 2005. Slalom rekrutacyjny. Katowice: AE, 74 s.
 • Smyczek, S., 2005. Racjonalność gospodarowania dochodami w polskich gospodarstwach domowych. Katowice: AE, ss. 61.
 • Sztefanycz, D. & Smyczek, S., 2005. Modelowanie zachowań nabywców na rynkach konsumpcyjnych. W: Stefanycz, D., Limański, A. & Martow, C., (red.). Zachowania konsumentów, Iwano-Frankowsk: Instytut Przedsiębiorczości i Ekonomii, s. 80-89.
 • Sztefanycz, D. & Smyczek, S., 2005. Jakościowe badania zachowań konsumentów. W: Sztefanycz, D., Limański, A. & Martow, C., (red.). Zachowania konsumentów, Iwano-Frankowsk: Instytut Przedsiębiorczości i Ekonomii, s. 166-181.
 • Smyczek, S., 2005. Badanie lojalności konsumentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M. W: Milic-Czerniak, R., (red.). Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, Warszawa: DIFIN, s. 68-92.
 • Smyczek, S. & Sowa, I., 2005. Konsument na rynku – zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: DIFIN, ss. 280.
 • Smyczek, S., 2005. Segment klientów ubogich – wyzwanie dla instytucji finansowych. W: Karwowski, J., (red.). Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin: US, s. 103-110.
 • Smyczek, S., 2005. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych. Marketing i Rynek, nr 6, s. 13-18.
 • Smyczek, S., 2005. Zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych na rynku usług finansowych. W: Słaby, T., (red.). Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, Warszawa: SGH, s. 125-135.
 • Smyczek, S., 2005. Postawy konsumentów wobec badań internetowych prowadzonych przez banki. W: Zeman-Miszewska, E., (red.). Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Katowice: AE, s. 219-228.
 • Smyczek, S., 2005. Financial services marketing.Katowice: AE, s. 150.
 • Smyczek, S., 2005. Consumer loyalty on financial market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 256-270.
 • Smyczek, S., 2005. Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych. W: Kusińska, A., (red.). Jak żyjemy. Warunki materialne, Konsumpcja, zachowania na rynku, Warszawa: IRWiK, s. 203-210.
 • Smyczek, S., 2005. Satysfakcja i lojalność konsumentów jako podstawa budowania relacji przez instytucje finansowe. W: Limański, A. & Milic-Czerniak, R., (red.). Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, Katowice: WSZMiJO, s. 45-51.

2004

 • Smyczek, S., 2004. Systemy informacji marketingowej w działalności banków komercyjnych. W: Kramer, T., (red.). Systemy komunikacji marketingowej, Katowice: WSZMiJO, s. 149-164.
 • Smyczek, S., 2004. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku bankowości internetowej. W: Gregor, B., (red.). Marketing-handel-konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Łódź: UŁ, s. 211-217
 • Smyczek, S., 2004. Lojalność konsumentów a racjonalność ich zachowań na rynku usług finansowych. W: Konsument-przedsiębiorstwo-przestrzeń, Katowice: CBiE AE, s. 288-300.
 • Smyczek, S., 2004. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi w ujęciu teoretycznym. Marketing i Rynek, nr 10, s. 10-14.
 • Smyczek, S., 2004. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi w świetle badań empirycznych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 6-11.
 • Smyczek, S., 2004. Customer behavior on financial market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (eds.). Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Wien: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 132-143.
 • Smyczek, S., 2004. Globalizacja rynku finansowego w warunkach integracji europejskiej. W: Limański, A. & Sztefanycz, D., (red.). Ukraińsko-Polska współpraca ekonomiczna: doświadczenie i perspektywy, Ternopil: Instytut Ekonomii i Przedsiębiorczości, s. 51-60.
 • Limański, A., Drabik, I. & Smyczek, S., 2004. Marketingowe strategie małych i średnich banków na przykładzie polskiego rynku. W: Dolistna, M.I., (red.). Małe i średnie banki w warunkach tworzenia systemu rynkowego na Ukrainie, Lwów: Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, s. 13-19.
 • Smyczek, S., 2004. Gospodarowanie dochodami w gospodarstwach domowych w aspekcie racjonalności zachowań konsumentów. W: Kieżel, E., (red.). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Warszawa: PWE, s. 41-45.

2003

 • Smyczek, S., 2003. Aktywne kształtowanie kariery zawodowej. W: Madej, E. (red.), Akademia kariery. Poradnik dla studentów i absolwentów. Katowice: AE, s. 17-20.
 • Smyczek, S., 2003. Poziom i struktura oszczędności śląskich gospodarstw domowych. W: Karwowski, J., (red.). Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin: US, s. 53-60.
 • Smyczek, S., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów – cz.1. Marketing i Rynek, nr 1, s. 14-18.
 • Smyczek, S., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów – cz.2. Marketing i Rynek, nr 2, s. 14-19.
 • Smyczek, S., 2003. Marketing bezpośredni w działalności banków – wykorzystanie, skuteczność, efektywność. W: Zadora, H., (red.). Marketing w ekonomii i finansach, Gliwice: Politechnika Śląska, s. 56-68.
 • Smyczek, S., 2003. Postawy polskich konsumentów wobec banków internetowych. W: Zeman-Miszewska, E., (red.). Wykorzystanie internetu w marketingu, Katowice: AE, s. 241-249.
 • Smyczek, S., 2003. Poziom i struktura oszczędności polskich konsumentów na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Ekonomia i Humanistyka, nr 1a, s. 35-47.
 • Smyczek, S., 2003. Metody i techniki zarządzania sprzedażą w banku komercyjnym. W: Limański, A. & Sztefanycz, D., (red.). Problemy zarządzania marketingowego w warunkach transformacji i integracji z Unią Europejską, Katowice – Terespol: WSZMiJO & Instytut Ekonomi i Przedsiębiorczości w Terespolu, s. 135-140.
 • Smyczek, S. & Sowa, I., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów. Katowice: WSZMiJO, ss. 239.
 • Smyczek, S., 2003. Metody badania lojalności konsumentów. W: Milic-Czerniak, R. & Dobiegała-Korona, B., (red.). Marketing bankowy. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: WSZM, s. 71-83.
 • Smyczek, S., 2003. Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001. W: Kieżel, E., (red.). Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność,  Katowice: AE, s. 139-174.
 • Smyczek, S., 2003. Poprawa ekonomicznej efektywności funkcjonowania banków poprzez budowę sieci lojalnych klientów (w segmencie małych i średnich firm). W: Limański, A., (red.). Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, Katowice: WSZMiJO, s. 169-180.
 • Smyczek, S., 2003. Wykorzystanie metody TRI*M w badaniu lojalności nabywców. W: Mazurek-Łopacińska, K., (red.). Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wrocław: AE, s.  242-247.

2002

 • Smyczek, S., 2002. Dysonans pozakupowy – porażka czy obszar działania dla firmy. Marketing i Rynek, nr 3, s. 8-12.
 • Smyczek, S., 2002. Aspiracje dochodowe mieszkańców województwa śląskiego. W: Karwowski, J., (red.). Marketing w rozwoju regionu, Szczecin: US, s. 171-178.
 • Smyczek, S., 2002. Aspiracje i cele ekonomiczne polskich konsumentów. W: Kędzior, Z., & Kieżel, E., (red.). Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa PWE, s. 76-82.
 • Smyczek, S., 2002. Poprawa ekonomicznej efektywności banków jako warunek rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. W: Limański, A., (red.). Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki, Katowice: WSZMiJO, s. 209-220.
 • Smyczek, S., 2002. Budowanie lojalności konsumentów na rynku usług bankowych. Zeszyt Naukowy GWSH, nr 13, s. 125-141.
 • Smyczek, S., 2002. Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. W: Kieżel, E., (red.). Konsument i jego wybory rynkowe, Katowice: AE, s. 189-226.

2001

 • Smyczek, S., 2001. Racjonalność zachowań nabywców indywidualnych na rynku usług bankowych. Marketing i Rynek, nr 3, s. 27-33.
 • Smyczek, S., 2001. Zmiany w zachowaniach polskich konsumentów usług bankowych u progu integracji Polski z Unią Europejską. W: Janeczek, U., (red.). Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Katowice: AE, s. 234-245.
 • Smyczek, S., 2001. Decyzje konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. W: Kieżel, E., (red.). Decyzje konsumentów i ich determinanty, Katowice: AE, s. 213-250.
 • Smyczek, S., 2001. Sektor usług bankowych u progu integracji Polski z Unią Europejską. W: Limański, A., (red.). Polska u progu integracji z Unią Europejską, Katowice: WSZMiJO, s. 191-212.
 • Smyczek, S., 2001. Marketing bezpośredni a zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. W: Innowacje w marketingu, Sopot: UG, s. 443-454.
 • Smyczek, S., 2001. Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Katowice: AE, ss. 218.
 • Smyczek, S., 2001. Wykorzystanie segmentacji rynku usług bankowych jako narzędzia walki konkurencyjnej w obliczu integracji Polski z Unią Europejską. W: Limański, A. (red.). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice: WSZMiJO, s. 289-299.
 • Smyczek, S., 2001. Lojalność konsumentów na rynku – wybrane zagadnienia. Katowice: AE, ss. 187.
 • Smyczek, S., 2001. Konsumpcja usług bankowych – poziom, struktura, zróżnicowanie. Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 17, s. 191-226.

2000

 • Smyczek, S., 2000. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 10, s. 145-166.
 • Smyczek, S., 2000. Jakość usług a sukces rynkowy banku. Zeszyt Naukowy Finanse-Bankowość-Ubezpieczenia WSFiB, nr 2, s. 119-130.
 • Smyczek, S., 2000. Lojalność konsumentów a sukces rynkowy banku. Marketing i Rynek, nr 4, s. 6-12.
 • Smyczek, S., 2000. Typologia konsumentów na rynku usług bankowych. Marketing i Rynek, nr 7, s. 16-23.
 • Smyczek, S., 2000. Wybory konsumentów na rynku usług bankowych. Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 47-53.
 • Smyczek, S., 2000. Uwarunkowania jakości obsługi klientów indywidualnych w bankach komercyjnych. Zeszyty Naukowe GWSH, nr 5, s. 81-101.