Get Adobe Flash player

Publikacje

 • Smyczek, S., 2012. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet, ss. 255.
 • Smyczek, S., 2012. Consumer behavior on international market. Warszawa: Placet, ss. 287.
 • Kieżel, E. & Smyczek, S., 2012. Zachowania kobiet na rynku usług finansowych – nowe zjawiska, tendencje. Konsumpcja i Rozwój, Nr 1, s. 36-47.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012. Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Warszawa: Placet, ss. 208.
 • Smyczek, S., 2012. Zachowania kobiet na rynku usług finansowych. W: Kieżel, E. & Smyczek, S., Zachowania rynkowe kobiet – wybory i determinanty. Waszawa: Placet., s. 117-154.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2011. Consumer Trust – challenge for E-Healthcare. Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 7, Nr 2, s. 148-157.
 • Smyczek, S. & Matysiewicz, J., 2011. Building Consumer Loylaty – Chellenge for Global E-healthcare Organizations. W: Jauhari, V., Sanjeev, G.M. & Rishi, M., (red.). Technology, Internationalisation and Customer Experience, New Dehli: Viva Books, s. 141-148.
 • Smyczek, S., 2011. Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku. W: Czakon, W., (red.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 127-145.
 • Smyczek, S. & Gola, J., 2011. Zjawisko agencji w firmach rodzinnych. W: Marjański, A., (red.). Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju, Zeszyty Naukowe Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, Tom XII, Zeszyt 7, SWSPiZ w Łodzi, s. 267-280.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2011. International Marketing Management, Monachium: Oldenburg Verlag, ss. 323.
 • Smyczek, S., 2011. Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu gospodarczego. W: Kieżel, E. & Smyczek, S., (red.). Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa: Placet, s. 65-124.
 • Babińska, D., Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2011. Internationalisation of Professional service firms from CEE countries – research in process. W: Munteanu, C., (red.). Marketing theory challenges in emerging societies,Iasi:University ofIasi, s. 22-30
 • Smyczek, S., 2011. Financial literacy of consumers in CEE markets. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 433-449.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2011. Ethnocentrism of Polish consumers as a result of the global economic crisis. Journal of Customer Behavior, Vol. 10, s. 99-118.
 • Smyczek, S., 2011. Analfabetyzm finansowy jako bariera w komunikacji z konsumentami na rynku usług bankowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 208, s. 370-379.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2010. Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów – polsko-niemieckie studia porównawcze. Marketing i Rynek, Nr 9, s. 2-8.
 • Smyczek, S., 2010. Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 608, s. 375-386.
 • Smyczek, S., 2010. Consumer financial behavior – case study of Poland. W: Smyczek, S. & Glowik, M., (red.). Consumer behavior and marketing strategies of companies in the European market,Katowice: UE, s. 11-26.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2010. Motives, modes and longevity of German FDI in Poland. W: Smyczek, S. & Glowik, M., (red.). Consumer behavior and marketing strategies of companies in the European market,Katowice: UE, s. 137-158.
 • Glowik, M. & Smyczek, S., 2010. Internationalization of German firm in the CEE. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 243-257.
 • Smyczek, S., 2010. Financial exclusion of consumers in CEE markets – causes and consequences. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 409-427
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2010. Erfolgs- und Risikofaktoren von Auslandsdirekt-investitionen in Polen. Eine empirische Studie uber das Investitionesverhalten duetscher Unternehmen. Wissenschaftliche Beitrage, Erkenntnisse. Konzepte. Projekte, s. 89-97
 • Kieżel, E. & Smyczek, S., 2010. Typologia konsumentów – jej znaczenie poznawcze i praktyczne. W: Kieżel, E., (red.). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa: PWE, s. 198-217.
 • Smyczek, S., 2010. Modele rynkowych zachowań konsumentów. W: Kieżel, E., (red.). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa: PWE, s. 218-248..
 • Smyczek, S. & Zieliński, M., 2010. Satysfakcja studentów z usług edukacyjnych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W: Gatnar, E., (red.). Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, Katowice: AE, s. 140-159.
 • Smyczek, S. & Glowik, M., 2010. Models of doctoral schools in Europe. W: Gatnar, E., (red.). Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, Katowice: AE, s. 61-69.
 • Smyczek, S., 2010. Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych w warunkach kryzysu. W: Figiel, S., (red.). Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa: PWE, s. 378-386.
 • Smyczek, S., 2009. Value for customers on financial services market – European perspective. Journal of Economics and Management, Vol. 5, s. 5-26.
 • Smyczek, S., 2009. Ocena skuteczności działań marketingowych banków w świetle modelu czynnikowego bank-klient. Handel wewnętrzny, czerwiec, s. 336-342.
 • Smyczek, S., 2009. Relacje w teorii konsumpcji. W: Bilińska-Reformat, K., (red.).  Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa: Placet, s. 75-84.
 • Smyczek, S., 2009. Charakterystyka rynku usług bankowych. W: Bilińska-Reformat, K., (red.).  Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa: Placet, s. 125-129.
 • Smyczek, S. & Zrałek, J., 2009. Relacje banków z wybranymi podmiotami i ich determinanty. W: Bilińska-Reformat, K., (red.). Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa: Placet, s. 178-187.
 • Smyczek, S., 2009. Wpływ globalizacji na zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych. W: Limański & Milic-Czerniak, R., (red.). Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki, Katowice: WSZMiJO, s. 119-130
 • Smyczek, S., 2009. Modele zachowań finansowych konsumentów. Marketing i Rynek, nr 10, s. 8-13.
 • Smyczek, S., 2009. Ryzyko konsumenta na rynku usług finansowych – rodzaje i sposoby radzenia sobie. W: Garbarski, L. & Tkaczyk, J., (red.). Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa: WAiP, s. 260-270.
 • Smyczek, S., 2009. Wpływ nowoczesnych kanałów dystrybucji na zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 11, s. 75-92.
 • Smyczek, S., 2009. Changes in consumer behavior of financial services market from twenty-year perspective of transition of Polish economy. W: Springer, R. & Chadraba, P.  (red.). Marketing and Business Strategies for Central andEastern Europe, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 346-363.
 • Smyczek, S., 2008. Internationale Aspekte im Konsumentenverhalten. W: Glowik, M. & Smyczek, S., (red.). Internationales Marketing und Management, Katowice: AE, s. 9-28
 • Smyczek, S., 2008. Kobieta i jej finanse. W: Smyczek, S., (red.). Promocja równych szans, Katowice: AE, s. 121-138.
 • Smyczek, S., 2008. Internationalization of financial services market and its influence on consumer ethnocentric attitudes: case study of Poland. W: Larimo, J., (red.). Perspectives on Internationalization and International Management,Vaasa: Vaasan Yliopiston Julkaisuja, s. 232-247.
 • Smyczek, S., 2008. Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych. W: Sobczyk, G., (red.). Współczesny marketing – trendy, działania, Warszawa: PWE, s. 233-246.
 • Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2008. Customer trust in virtual environments in service sectors (case study in Poland). International Journal of Networking and Virtual Organisations, Vol. 5, Nr 3 / 4, s. 300-324.
 • Smyczek, S., 2008. Model dysonansu pozakupowego konsumentów na rynku usług finansowych. Marketing i Rynek, nr 10, s. 2-7.
 • Smyczek, S., 2008. Phenomenon of Double Jeopardy on Financial Services Market in Poland. W: Chadraba, P. & Springer, R., (red.). Business Strategies for Economies in Transition,Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, s. 412-442.
 • Smyczek, S., 2008. Consumer Attitudes to the Phenomenon of Money Laundering. W: Chadraba, P. & Springer, R., (red.). Business Strategies for Economies in Transition,Newcastle:Cambridge Scholars Publishing, s. 497-533.
 • Smyczek, S., 2008. Gospodarowanie majątkiem w gospodarstwach domowych. W: Ekonomia i finanse – współczesne problemy badawcze, Katowice: AE CBiE, s. 322-334.
 • Smyczek, S., 2008. Metodyczne aspekty budowy modeli rynkowych zachowań konsumentów. W: Limański, A. & Milic-Czerniak, R., (red.). Badania marketingowe zachowań podmiotów rynkowych, Katowice: WSZMiJO, s. 253-262,
 • Smyczek, S., 2008. Consumer post-purchase dissonance on financial services market. Case study of Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 357-376.
 • Smyczek, S., 2007. Ochrona interesów konsumentów na rynku usług finansowych. W: Kieżel, E., (red.). Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Warszawa: DIFIN, s. 130-158.
 • Smyczek, S., 2007. Kluby członkowskie jako narzędzie kształtowania lojalności konsumentów. Handel wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec, s. 199-204.
 • Smyczek, S., 2007. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący na europejskim rynku. W: Drabik, I. & Smyczek, S., (red.). Funkcjonowanie mikropodmiotów – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – na jednolitym europejskim rynku, Katowice: WSZMiJO, s. 45-76.
 • Smyczek, S., 2007. Kształtowanie indywidualnych ścieżek studiowania na kierunkach ekonomicznych. W: Żabiński, L. & Smyczek, S., (red.). Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania, Katowice: AE, s. 29-36.
 • Smyczek, S., 2007. Consumer attitudes to the phenomenon of money laundering. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wiedeń:  Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 312-331.
 • Smyczek, S., 2007. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Katowice: AE, ss. 348.
 • Smyczek, S., 2006. Metody badania lojalności konsumentów na europejskim rynku usług finansowych. W: Mazurek-Łopacińska, K., (red.). Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Wrocław: AE, s. 277-284.
 • Smyczek, S., 2006. Uwarunkowania i czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. W: Sobczyk, G., (red.). Zachowania podmiotów na rynku – aspekty marketingowe, Lublin: UMCS, s. 131-136.
 • Smyczek, S., 2006. Zjawisko podwójnego ryzyka na rynku usług finansowych. W: Kisperska-Moroń, D., (red.). Zarządzanie – kierunki badań, Katowice: CBiE AE, s. 332-346.
 • Smyczek, S. 2006. Phenomenon of double jeopardy on financial services market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.) Marketing and Business Strategies for CEE, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 276-293.
 • Smyczek, S., 2006. Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 34-41.
 • Smyczek, S., 2006. Potrzeby finansowe konsumentów indywidualnych – rodzaje, hierarchia, charakterystyka. W: Milic-Czerniak, R., (red.). Zmiany zachowań podmiotów rynkowych, Katowice: WSZMiJO, s. 24-32.
 • Smyczek, S., 2006. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych. W: Kieżel, E., (red.). Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, Katowice: AE, s. 105-140.
 • Smyczek, S., 2005. Racjonalność gospodarowania dochodami w polskich gospodarstwach domowych. Katowice: AE, ss. 61.
 • Sztefanycz, D. & Smyczek, S., 2005. Modelowanie zachowań nabywców na rynkach konsumpcyjnych. W: Stefanycz, D., Limański, A. & Martow, C., (red.). Zachowania konsumentów, Iwano-Frankowsk: Instytut Przedsiębiorczości i Ekonomii, s. 80-89.
 • Sztefanycz, D. & Smyczek, S., 2005. Jakościowe badania zachowań konsumentów. W: Sztefanycz, D., Limański, A. & Martow, C., (red.). Zachowania konsumentów, Iwano-Frankowsk: Instytut Przedsiębiorczości i Ekonomii, s. 166-181.
 • Smyczek, S., 2005. Badanie lojalności konsumentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M. W: Milic-Czerniak, R., (red.). Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, Warszawa: DIFIN, s. 68-92.
 • Smyczek, S. & Sowa, I., 2005. Konsument na rynku – zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: DIFIN, ss. 280.
 • Smyczek, S., 2005. Segment klientów ubogich – wyzwanie dla instytucji finansowych. W: Karwowski, J., (red.). Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin: US, s. 103-110.
 • Smyczek, S., 2005. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych. Marketing i Rynek, nr 6, s. 13-18.
 • Smyczek, S., 2005. Zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych na rynku usług finansowych. W: Słaby, T., (red.). Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, Warszawa: SGH, s. 125-135.
 • Smyczek, S., 2005. Postawy konsumentów wobec badań internetowych prowadzonych przez banki. W: Zeman-Miszewska, E., (red.). Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Katowice: AE, s. 219-228.
 • Smyczek, S., 2005. Financial services marketing.Katowice: AE, s. 150.
 • Smyczek, S., 2005. Consumer loyalty on financial market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for CEE, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 256-270.
 • Smyczek, S., 2005. Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych. W: Kusińska, A., (red.). Jak żyjemy. Warunki materialne, Konsumpcja, zachowania na rynku, Warszawa: IRWiK, s. 203-210.
 • Smyczek, S., 2005. Satysfakcja i lojalność konsumentów jako podstawa budowania relacji przez instytucje finansowe. W: Limański, A. & Milic-Czerniak, R., (red.). Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, Katowice: WSZMiJO, s. 45-51.
 • Smyczek, S., 2004. Systemy informacji marketingowej w działalności banków komercyjnych. W: Kramer, T., (red.). Systemy komunikacji marketingowej, Katowice: WSZMiJO, s. 149-164.
 • Smyczek, S., 2004. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku bankowości internetowej. W: Gregor, B., (red.). Marketing-handel-konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Łódź: UŁ, s. 211-217
 • Smyczek, S., 2004. Lojalność konsumentów a racjonalność ich zachowań na rynku usług finansowych. W: Konsument-przedsiębiorstwo-przestrzeń, Katowice: CBiE AE, s. 288-300.
 • Smyczek, S., 2004. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi w ujęciu teoretycznym. Marketing i Rynek, nr 10, s. 10-14.
 • Smyczek, S., 2004. Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi w świetle badań empirycznych. Marketing i Rynek, nr 11, s. 6-11.
 • Smyczek, S., 2004. Customer behavior on financial market in Poland. W: Springer, R. & Chadraba, P., (red.). Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Wiedeń: Wirtschaftsuniversitat Wien, s. 132-143.
 • Smyczek, S., 2004. Globalizacja rynku finansowego w warunkach integracji europejskiej. W: Limański, A. & Sztefanycz, D., (red.). Ukraińsko-Polska współpraca ekonomiczna: doświadczenie i perspektywy, Ternopil: Instytut Ekonomii i Przedsiębiorczości, s. 51-60.
 • Limański, A., Drabik, I. & Smyczek, S., 2004. Marketingowe strategie małych i średnich banków na przykładzie polskiego rynku. W: Dolistna, M.I., (red.). Małe i średnie banki w warunkach tworzenia systemu rynkowego na Ukrainie, Lwów: Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, s. 13-19.
 • Smyczek, S., 2004. Gospodarowanie dochodami w gospodarstwach domowych w aspekcie racjonalności zachowań konsumentów. W: Kieżel, E., (red.). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Warszawa: PWE, s, 41-45.
 • Smyczek, S., 2003. Poziom i struktura oszczędności śląskich gospodarstw domowych. W: Karwowski, J., (red.). Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin: US, s. 53-60.
 • Smyczek, S., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów – cz.1. Marketing i Rynek, nr 1, s. 14-18.
 • Smyczek, S., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów – cz.2. Marketing i Rynek, nr 2, s. 14-19.
 • Smyczek, S., 2003. Marketing bezpośredni w działalności banków – wykorzystanie, skuteczność, efektywność. W: Zadora, H., (red.). Marketing w ekonomii i finansach, Gliwice: Politechnika Śląska, s. 56-68.
 • Smyczek, S., 2003. Postawy polskich konsumentów wobec banków internetowych. W: Zeman-Miszewska, E., (red.). Wykorzystanie internetu w marketingu, Katowice: AE, s. 241-249.
 • Smyczek, S., 2003. Poziom i struktura oszczędności polskich konsumentów na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Ekonomia i Humanistyka, Nr 1a, s. 35-47.
 • Smyczek, S., 2003. Metody i techniki zarządzania sprzedażą w banku komercyjnym. W: Limański, A. & Sztefanycz, D., (red.). Problemy zarządzania marketingowego w warunkach transformacji i integracji z Unią Europejską, Katowice – Terespol: WSZMiJO & Instytut Ekonomi i Przedsiębiorczości w Terespolu, s. 135-140.
 • Smyczek, S. & Sowa, I., 2003. Modele rynkowych zachowań konsumentów. Katowice: WSZMiJO, ss. 239.
 • Smyczek, S., 2003. Metody badania lojalności konsumentów. W: Milic-Czerniak, R. & Dobiegała-Korona, B., (red.). Marketing bankowy. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: WSZM, s. 71-83.
 • Smyczek, S., 2003. Oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 1991-2001. W: Kieżel, E., (red.). Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność,  Katowice: AE, s. 139-174.
 • Smyczek, S., 2003. Poprawa ekonomicznej efektywności funkcjonowania banków poprzez budowę sieci lojalnych klientów (w segmencie małych i średnich firm). W: Limański, A., (red.). Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki, Katowice: WSZMiJO, s. 169-180.
 • Smyczek, S., 2003. Wykorzystanie metody TRI*M w badaniu lojalności nabywców. W: Mazaurek-Łopacińska, K., (red.). Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wrocław: AE, s.  242-247.
 • Smyczek, S., 2002. Dysonans pozakupowy – porażka czy obszar działania dla firmy. Marketing i Rynek, nr 3, s. 8-12.
 • Smyczek, S., 2002. Aspiracje dochodowe mieszkańców województwa śląskiego. W: Karwowski, J., (red.). Marketing w rozwoju regionu, Szczecin: US, s. 171-178.
 • Smyczek, S., 2002. Aspiracje i cele ekonomiczne polskich konsumentów. W: Kędzior, Z., & Kieżel, E., (red.). Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa PWE, s. 76-82.
 • Smyczek, S., 2002. Poprawa ekonomicznej efektywności banków jako warunek rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. W: Limański, A., (red.). Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki, Katowice: WSZMiJO, s. 209-220.
 • Smyczek, S., 2002. Budowanie lojalności konsumentów na rynku usług bankowych. Zeszyt Naukowy GWSH, nr 13, s. 125-141.
 • Smyczek, S., 2002. Badanie satysfakcji konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. W: Kieżel, E., (red.). Konsument i jego wybory rynkowe, Katowice: AE, s. 189-226.
 • Smyczek, S., 2001. Racjonalność zachowań nabywców indywidualnych na rynku usług bankowych. Marketing i Rynek, nr 3, s. 27-33.
 • Smyczek, S., 2001. Zmiany w zachowaniach polskich konsumentów usług bankowych u progu integracji Polski z Unią Europejską. W: Janeczek, U., (red.). Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Katowice: AE, s. 234-245.
 • Smyczek, S., 2001. Decyzje konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. W: Kieżel, E., (red.). Decyzje konsumentów i ich determinanty, Katowice: AE, s. 213-250.
 • Smyczek, S., 2001. Sektor usług bankowych u progu integracji Polski z Unią Europejską. W: Limański, A., (red.). Polska u progu integracji z Unią Europejską, Katowice: WSZMiJO, s. 191-212.
 • Smyczek, S., 2001. Marketing bezpośredni a zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. W: Innowacje w marketingu, Sopot: UG, s. 443-454.
 • Smyczek, S., 2001. Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Katowice: AE, ss. 218.
 • Smyczek, S., 2001. Wykorzystanie segmentacji rynku usług bankowych jako narzędzia walki konkurencyjnej w obliczu integracji Polski z Unią Europejską. W: Limański, A., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice: WSZMiJO, s. 289-299.
 • Smyczek, S., 2001. Lojalność konsumentów na rynku – wybrane zagadnienia. Katowice: AE, ss. 187.
 • Smyczek, S., 2001. Konsumpcja usług bankowych – poziom, struktura, zróżnicowanie. Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 17, s. 191-226
 • Smyczek, S., 2000. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 10, s. 145-166.
 • Smyczek, S., 2000. Jakość usług a sukces rynkowy banku. Zeszyt Naukowy Finanse-Bankowość-Ubezpieczenia WSFiB, nr 2, s. 119-130.
 • Smyczek, S., 2000. Lojalność konsumentów a sukces rynkowy banku. Marketing i Rynek, nr 4, s. 6-12.
 • Smyczek, S., 2000. Typologia konsumentów na rynku usług bankowych. Marketing i Rynek, nr 7, s. 16-23.
 • Smyczek, S., 2000. Wybory konsumentów na rynku usług bankowych. Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 47-53.
 • Smyczek, S., 2000. Uwarunkowania jakości obsługi klientów indywidualnych w bankach komercyjnych. Zeszyty Naukowe GWSH, nr 5, s. 81-101.
 • Smyczek, S., 1999. Metody i techniki aktywnej sprzedaży usług bankowych. Marketing i Rynek, nr 4, s. 12-18.
 • Smyczek, S., 1999. Cross selling w banku. Marketing w praktyce, nr 6 (28), s. 45-48.
 • Smyczek, S., 1998. Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. W: Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń, Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 255-264.
 • Smyczek, S. 1998. Indywidualny konsument usług bankowych. AIDA, nr 8 (51), s. 18-20.
 • Smyczek, S., 1998. Rola i znaczenie informacji rynkowej oraz systemu informacji marketingowej w procesach decyzyjnych banków. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna w Katowicach, nr 2, s. 63-78
 • Smyczek, S., 1998. Segmentacja konsumentów na rynku usług bankowych. w: Marketing 2001, Sopot: UG, s. 113-124.
 • Smyczek, S., 1997. Polityka jakości w polskich bankach. Marketing i Rynek, nr 11, s. 15-18
 • Smyczek, S., 1996. Polityka dystrybucji w polskich bankach. Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, nr 2, s. 95-116.
 • Smyczek, S., 1996. Polityka produktu polskich banków. W: Metody badań marketingowych, Kraków: AE, s. 582-590.