Get Adobe Flash player

Publikacje przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

1999

  • Smyczek, S., 1999. Metody i techniki aktywnej sprzedaży usług bankowych. Marketing i Rynek, nr 4, s. 12-18.
  • Smyczek, S., 1999. Cross selling w banku. Marketing w praktyce, nr 6 (28), s. 45-48.

1998

  • Smyczek, S., 1998. Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych na rynku usług bankowych. W: Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń, Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 255-264.
  • Smyczek, S. 1998. Indywidualny konsument usług bankowych. AIDA, nr 8 (51), s. 18-20.
  • Smyczek, S., 1998. Rola i znaczenie informacji rynkowej oraz systemu informacji marketingowej w procesach decyzyjnych banków. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna w Katowicach, nr 2, s. 63-78.
  • Smyczek, S., 1998. Segmentacja konsumentów na rynku usług bankowych. W: Marketing 2001, Sopot: UG, s. 113-124.

1997

  • Smyczek, S., 1997. Polityka jakości w polskich bankach. Marketing i Rynek, nr 11, s. 15-18.

1996

  • Smyczek, S., 1996. Polityka dystrybucji w polskich bankach. Zeszyty Naukowe GWSH, nr 2, s. 95-116.
  • Smyczek, S., 1996. Polityka produktu polskich banków. W: Metody badań marketingowych, Kraków: AE, s. 582-590.